Germinazione e crescita di Zea Mays in substrati acidi