Giuseppe Uberto Valentinis e l’architettura. Restauratore o artista?