ΜΑΘΟΥΣΙΝ ΑΥΔΩ ΚΟΥ ΜΑΘΟΥΣΙ ΛΗΘΟΜΑΙ. Fonctions dramatiques du silence dans l'Agamemnon.