Nota sulla narrativa lituana nel secondo Novecento