Metagenomic analysis through the extended Burrows-Wheeler transform