Romeno: Această analiză are in vedere o paradigmă interpretativă cuprinzătoare, care indică in prezenta capilara a procedeelor intertextualitatii unul dintre aspectele ei constitutive, aplicate in mod extins in poezia Generaţiei ’80. În prima parte, vom expune cîteva dintre caracteristicile principale ale acestui pattern în care poeţii optzecist îşi găsesc locul graţie aderenţei propriei poezii la conceptul multiform de joc iar, în cadrul acestuia, la o poetică a intertextualităţii, demonstrîndu-se astfel validitatea viziunii de ansamblu, potrivit căreia postmodernismul românesc, care se naşte in Romania in cadrul aceleiasi promotii literare exceptionale incepind de la jumatatea anilor ’80, este o pluralitate de manifestări ale unui model unic. Consideraţiile şi comentariile pe text din a doua parte a acestei contribuţii se vor concentra asupra unei cunoscute opere poetice a lui Mircea Cărtărescu, "O seară la operă".

This approach takes into account a comprehensive interpretive paradigm, which indicates in the widespread presence of the processes of intertextuality one of its constitutive aspects, applied extensively in the poetry of the Generation ’80. In the first part, we will expose some of the main characteristics of this pattern in which the poets from the literary group that asserted itself in the last decade of dictatorship find their place thanks to the adhesion of their own poetry to the multiform concept of play and, within it, to a poetics of intertextuality, thus demonstrating the validity of the overview according to which Romanian postmodernism, which was born in Romania within the same exceptional literary promotion since the mid-1980s, is a plurality of manifestations of a unique model. The considerations and comments on the text in the second part of this essay will focus on a well-known poem by Mircea Cărtărescu, "O seară la operă" [An Evening at the Opera].

Intertextualitatea: o cheie de lectură pentru poezia Generaţiei ’80 [L'intertestualità: una chiave di lettura della poesia della Generazione anni '80]

Emilia David
2021-01-01

Abstract

This approach takes into account a comprehensive interpretive paradigm, which indicates in the widespread presence of the processes of intertextuality one of its constitutive aspects, applied extensively in the poetry of the Generation ’80. In the first part, we will expose some of the main characteristics of this pattern in which the poets from the literary group that asserted itself in the last decade of dictatorship find their place thanks to the adhesion of their own poetry to the multiform concept of play and, within it, to a poetics of intertextuality, thus demonstrating the validity of the overview according to which Romanian postmodernism, which was born in Romania within the same exceptional literary promotion since the mid-1980s, is a plurality of manifestations of a unique model. The considerations and comments on the text in the second part of this essay will focus on a well-known poem by Mircea Cărtărescu, "O seară la operă" [An Evening at the Opera].
2021
David, Emilia
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1121453
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact