Extension of Preissmann Scheme to Two-Dimensional Flows