Czochralski silicon sensors: Status of development