L'accusa di "avaritia" fra realtà e polemica politica