Stereotip i tvorchestvo: proza rubeža vekov v kontekste stilisticheskoj paradigmy russkogo jazyka