TRAMADOL - NOWY ANALGETYK OPIOIDOWY W ZWALCZANIU BÓLU U ZWIERZAT TOWARZYSZACYCH.