FARMAKO-TERAPIA/FARMAKO-EKONOMIA SYNDROMU ODDECHOWEGO DYDLA