A FACILE CONVERSION OF 3,4-O-ISOPROPYLIDENE-BETA-D-GALACTOPYRANOSIDES INTO 4-DEOXY-ALPHA-L-THREO-HEX-4-ENOPYRANOSIDE AND L-ARABINO-HEXOS-5-ULOSE DERIVATIVES