Baltistika, balticitas ir baltistai vad. globalinėje epochoje