Johannes Sambucus (1531-1584): mozliwe zródlo dla Jana Kochanowskiego?