Simono Daukanto raštai. Didysis lenku-lietuviu kalbu žodynas, t. 1 (A–M), t. 2 (N–P) / parenge G. Subacius. Vilnius, 1993, 1995