Simono Daukanto raštai. Didysis lenku-lietuviu kalbu žodynas, 1 (A–M) / parenge G. Subacius. Vilnius, 1993