Contributions to knowledge of Diptera Chamaemyiidae: VI. Ethological and morphological notes on Leucopis (Leucopomyia) silesiaca Egger and Leucopis (Leucopomyia) alticeps Czerny