Renesansowy dwuglos o imitacji o przekladzie: Johannes Sambucus i Jan Kochanowski.