Upgrading RMI towards mobility: the MobileRMI toolkit