Recensione a: A.Toldrà, Aprés la mort. Un viatge amb sant Vicent al més enllà medieval, Edicions 3 i 4, València 2000