Článek podává zprávu o výsledcích šetření provedeného mezi učiteli matematiky v šesti evropských zemích s cílem zmapovat změny, které do vyučování matematiky přináší rostoucí podíl žáků z jiného sociokulturního a národnostního prostředí ve třídách. Šetření proběhlo formou dotazníku, který byl vytvořen v rámci multilaterálního projektu M³EaL: Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language (526333-LLP- 1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP). Dotazník byl sestaven tak, aby jeho výsledky popisovaly situaci ve školách v jednotlivých zemích, aby pomohl pojmenovat problémy, se kterými se učitelé při výuce matematiky v praxi setkávají, a ukázal, jakou materiální i personální podporu nejvíce postrádají.

Výuka matematiky v kulturně heterogenních třídách: Co učitelé opravdu potřebují? (Teaching mathematics in culturally heterogeneous classes: What do teachers really need?)

FAVILLI, FRANCO
2015-01-01

Abstract

Článek podává zprávu o výsledcích šetření provedeného mezi učiteli matematiky v šesti evropských zemích s cílem zmapovat změny, které do vyučování matematiky přináší rostoucí podíl žáků z jiného sociokulturního a národnostního prostředí ve třídách. Šetření proběhlo formou dotazníku, který byl vytvořen v rámci multilaterálního projektu M³EaL: Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language (526333-LLP- 1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP). Dotazník byl sestaven tak, aby jeho výsledky popisovaly situaci ve školách v jednotlivých zemích, aby pomohl pojmenovat problémy, se kterými se učitelé při výuce matematiky v praxi setkávají, a ukázal, jakou materiální i personální podporu nejvíce postrádají.
2015
Moraová, Hana; Novotná, Jarmila; Favilli, Franco
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
CZ&IT-PI_2015_CZ_e-pedagogium.pdf

accesso aperto

Tipologia: Versione finale editoriale
Licenza: Creative commons
Dimensione 191.1 kB
Formato Adobe PDF
191.1 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/783584
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact