AMAÇ Rekonstrüktif cerrahide asıl amaç, fonksiyonel ve yapısal açılardan en benzer doku ile yeniden yapılanmanın sağlanmasıdır. Ancak rekonstrüktif cerrah aynı zamanda donör alan komplikasyonlarını en aza indirmeye de odaklanmalıdır. GEREÇ VE YÖNTEM Biz bu çalışmamızda beş hastada distal ekstremite defektlerinde temporoparietal fasya flebi ve deri grefti ile rekonstrüksiyon deneyimlerimizi sunduk. Temporoparietal fasya flebi skalpte aynı bölgeden alınan kısmi kalınlıkta deri grefti ile kaplandı. BULGULAR Greftin skalpten alınması ile hem flep hem greft donör alanları saçların arkasında gizlenmiş oldu. Transfer edilen flep ve greftler tüm hastalarda herhangi bir donör alan komplikasyonu görülmeden olaysız şekilde iyileşti. SONUÇ Distal ekstremite defektlerinde temporaparietal fasya kullanmanın sayısız avantajına ek olarak bunu aynı alandan alınan kısmi kalınlıkta deri grefti ile kombine etmenin hem skarı saçlar tarafından gizleyerek donör alan morbiditesini azaltması hem de optimal rekonstrüktif sonuçları sağlaması

BACKGROUND In reconstructive surgery, the ultimate goal in rebuilding a structure is to provide the most similar substitute from both the functional and structural points of view. At the same time, the reconstructive surgeon should focus on minimizing donor area complications. METHODS In this report, we present our experiences with the reconstruction of distal extremity defects using a free temporoparietal fascia flap in five patients. The flap was subsequently covered with a split-thickness skin graft harvested from the same region of the scalp as the flap donor site. RESULTS By procuring the skin graft from the scalp, the donor sites of both the flap and the skin graft were concealed by hair. The transferred flaps and skin grafts healed uneventfully in all patients without any complications at the donor or recipient site. CONCLUSION We conclude that this combination of harvesting a temporoparietal fascia flap, which has many advantages in reconstructing distal extremity defects, along with a skin graft from the same region as the flap, both hidden by hair, can limit donor site morbidity and achieve optimal reconstructive outcomes.

Reconstruction of a distal extremity defect using a temporoparietal fascia flap covered with a split-thickness skin graft harvested from the scalp: a cosmetic consideration in donor site selection

CIGNA, EMANUELE;
2012-01-01

Abstract

BACKGROUND In reconstructive surgery, the ultimate goal in rebuilding a structure is to provide the most similar substitute from both the functional and structural points of view. At the same time, the reconstructive surgeon should focus on minimizing donor area complications. METHODS In this report, we present our experiences with the reconstruction of distal extremity defects using a free temporoparietal fascia flap in five patients. The flap was subsequently covered with a split-thickness skin graft harvested from the same region of the scalp as the flap donor site. RESULTS By procuring the skin graft from the scalp, the donor sites of both the flap and the skin graft were concealed by hair. The transferred flaps and skin grafts healed uneventfully in all patients without any complications at the donor or recipient site. CONCLUSION We conclude that this combination of harvesting a temporoparietal fascia flap, which has many advantages in reconstructing distal extremity defects, along with a skin graft from the same region as the flap, both hidden by hair, can limit donor site morbidity and achieve optimal reconstructive outcomes.
2012
Ozkan, O; Ozkan, O; Bektaş, G; Mardini, S; Sassu, P; Cigna, Emanuele; Tüzüner, S; Chen, H. C.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/852047
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? 1
  • Scopus 4
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 3
social impact