Ἱερὰ ἀναγραφή, Sacra historia, sacra scriptio, un frammento dell’Euhemerus di Ennio (54 Winiarczyk = Var. 64-82 V.2) e un passo di Lattanzio (epit. 13, 3)