Apie Mažvydo šaltiniu bei vertimu fenomenologija. „Gie?me s. Ambraßeijaus bei s. Augu?tina”