La freddezza dello storico: Christian Gottlob Heyne.