Photosynthetic response of Eucaliptus to boron toxicity