Història de la llengua i història de la consciència lingüística: apunts medievals i renaixentistes