Synthesis and stereochemistry of (Z)- and (E)-(3,4,5-trimethoxy)-a,ß-dimethylcinnamic acids and diastereoisomeric intermediate ß-hydroxy esters