Synthesis and cycloxygenase inhibitory activity of new naphthalene-methylsulfonamido and naphthalene-methylsulfonyl compounds.